ПнВтСрЧтПтСбНд
 
   

lab

На кафедрі освіти дорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти функціонує навчальна лабораторія “Інформаційно-комунікаційних технологій” Навчально-методичного центру “Інноваційних технологій в освіті впродовж життя”. Створення лабораторії відбувалося в рамках проекту Європейського Союзу TEMPUS Inovest та покликане підняти рівень освіти на новий рівень за допомогою новітніх інформаційно - комунікаційних технологій. Лабораторія забезпечена сучасним обладнанням для проведення різнопланових теоретичних та практичних робіт з використанням інтерактивного спеціалізованого комп’ютерного апаратного та програмного забезпечення. 

Цілі та задачі Лабораторії:

  • забезпечення відповідності навчальної, методичної та науково-дослідної роботи сучасним вимогам з урахуванням науково-технічного прогресу;
  • створення якісної навчальної та інформаційно-управлінської системи надання освітніх послуг на основі використання новітніх комп’ютерних та дистанційних технологій;
  • комп’ютеризація навчального, методичного та науково-дослідного процесів;
  • забезпечення автоматизованої обробки великої кількості навчально-методичних та науково-дослідних матеріалів; забезпечення швидкого віддаленого доступу до навчальних та інформаційних матеріалів.

Напрямки діяльності Лабораторії:

  • розробка основних, новітніх концепцій та технологій дистанційного навчання;
  • вивчення, узагальнення та застосування у практичній підготовці фахівців сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
  • аналіз досвіду діяльності зарубіжних та вітчизняних закладів дистанційного навчання та створення на їх основі відповідно нової, вдосконаленої системи навчання.

Серед можливостей лабораторії:

• Сучасне комп'ютерне та мультимедійне обладнання;

• Обладнання для проведення навчальних дослідів по оцінці психо-фізіологічного стану людини та інтерактивні тренажери для покращення психо-фізіологічної рівноваги;

• Обладнання для проведення вимірювань екологічних параметрів навколишнього середовища, які мають вплив на учнів та викладачів у процесі занять;

• Логічні та психологічні інтерактивні тренажери для дітей.

stepanyukЗавідувач лабораторії: Степанюк Олександр Олександрович.

В 2010 році закінчив навчання в Державній академії житлово-комунального господарства в м. Києві по спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

З 2009–2012 рр. Займав посаду інженера 1 категорії центру інформаційно-обчислювальної техніки Державної академії житлово-комунального господарства.

З 2012 по 2014 викладав екологічні дисципліни в Державній академії житлово-комунального господарства (з 2013 – ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва")

З 2014 року займає посаду завідувача лабораторії "ІКТ" кафедри освіти дорослих НПУ імені М.П. Драгоманова.

   
© Кафедра освіти дорослих