ПнВтСрЧтПтСбНд
 
   

slabkoПрізвище, ім'я, по батькові:  Слабко  Володимир Миколайович

Посада: завідувач кафедри освіти дорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, доцент

Освіта:  факультет загальнотехнічних дисциплін Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького;
з 1990 року – асистент, старший викладач, доцент кафедри трудового навчання і креслення (нині теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп'ютерної графіки)
кандидат педагогічних наук – спеціальність 13.00.02 – теорія і методика технологій
доктор педагогічних наук - спеціальність 13.00.02 – теорія і методика технологій

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць з проблем становлення та розвитку технологічної освіти та наукових досліджень, обґрунтування ролі проектно-технологічної культури в підготовці майбутнього учителя технологій

ridei

Рідей Наталія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри освіти дорослих, професор екології. Автор понад 400 наукових та науково-методичних праць з проблем становлення та розвитку неперервної екологічної освіти та наукових досліджень, обґрунтування ролі освіти впродовж життя для забезпечення сталого розвитку.

Особисті дані

У 1993 році закінчила Український державний аграрний університет;

У 1997 році – захистила кандидатську дисертацію;

У 2003 році – присвоєне вчене звання доцента кафедри агроекології;

З 2001 по 2011 рр. – декан факультетів екології та біотехнології, екології і сталого розвитку НУБіП України;

У 2011 році – захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика ступеневої підготовки майбутніх екологів» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»; у 2013 році – присвоєне звання професора екології;

З 2012 по 2014 рр. – проректор з навчальної та культурно-виховної роботи НУБіП України;

З 2014 року – професор кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Загальний науково-педагогічний стаж складає понад 20 років.

{slider title="Детальніше" open="false" alias="ridei-n-m"}

Рідей Н.М. нагороджено: Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення, нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення», відзнакою «Відмінник освіти України», почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України, подяками Науково-методичного центру аграрної освіти та Київського міського голови; нагрудним знаком «Почесний доктор з екології» та дипломом «Почесного доктора» Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України.

Керує науково-дослідною роботою докторантів, аспірантів та студентів, результатом якої є участь у конференціях та семінарах різного рівня (міжвузівські, всеукраїнські, міжнародні), що підтверджено відповідними дипломами та грамотами.

Під науковим керівництвом Рідей Н.М. успішно пройшли захист та отримали науковий ступінь кандидатів

педагогічні науки

Рибалко Ю.В. зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (тема «Формування професійної компетентності майбутніх екологів у фаховій підготовці у вищих аграрних навчальних закладах»);

Строкаль В.П. зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни) (тема «Методичні засади організації навчальних практик у майбутніх екологів»);

Шофолов Д.Л. зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою (тема «Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування»).

сільськогосподарські науки (екологія)

Горбатенко А.А. зі спеціальності 03.00.16 – сільськогосподарські науки (екологія) (тема «Системний аналіз стану агроландшафтів Лісостепу України на основі геоінформаційного моніторингу навколишнього середовища»).

Під науковим керівництвом успішно захистили докторські дисертації з педагогічних наук

Боголюбов В.М. зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни) (тема «Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх екологів в умовах переходу до сталого розвитку суспільства»;

Васюк О.В. зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (тема «Теорія і методика формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах»).

Керівник та співвиконавець науково-дослідних тематик, а саме: ДРК № 0117U004904 НДР «Теоретичні та методичні основи формування системи післядипломної освіти на засадах сталого розвитку»; ДРК № 0115U003405 НДР «Обґрунтування методичних та практичних засад розробки і впровадження системи екологічного управління вищими навчальними закладами» (Ініціативна); ДРК № 0115U003404 НДР «Наукове обґрунтування та розробка програми формування екологічної безпеки сільських територій(Ініціативна).

МІЖНАРОДНА робота

   

2013-2016

Проект 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «QANTUS – Qualifications Framework for Environmental Science of Ukrainian Universities (Рамка кваліфікації в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів)», Національний університет біоресурсів і природокористування України – Координатор від НУБіП України

2012-2016

Проект 2012-2733/001-001 – EM Action 2 Partnership «The Erasmus Mundus Action 2», Національний університет біоресурсів і природокористування України – Координатор від НУБіП України

2009-2011

Проект 159188-TEMPUS-1-2009-1PL-TEMPUS «Навчальний план за спеціальністю «Охорона навколишнього середовища» в аграрних університетах (ENAGRA)», Національний університет біоресурсів і природокористування України – Координатор від НУБіП України

2006-2008

Проект JET_27136_2006 «Впровадження фундаментальних і новітніх
наукових методів в магістерських і аспірантських навчальних
планах аграрного напряму IBMBASMA», Національний
університет біоресурсів і природокористування України –

Координатор від НУБіП України

 

Є членом редакційних колегій ряду фахових та провідних міжнародних видань.

Автор та співавтор, науковий редактор

монографій: «Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика» (2010), «Організація навчально-виховного процесу в університетах дослідницького типу» (2012), «Правове регулювання організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу» (2012), «Методика організації навчальних практик у майбутніх екологів» (2012), «Формування професійної компетентності майбутніх екологів у фаховій підготовці у вищих аграрних навчальних закладах» (2013), «Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агросистем» (2013), «Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку» (2017) та інші;

навчальних посібників з грифом: «Екологічні проблеми землеробства» (2010), «Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика» (2011), «Екологічний контроль і безпека» (2012), «Комплексна практична підготовка екологів» (2013), «Охорона праці в галузі: організаційні засади охорони праці в вищих аграрних закладах» (2014), «Путівник у прикладну наукометрію» (2014), «Синергетична педагогіка» (2017).

{/sliders}

voitovska

Прізвище, ім'я, по батькові: Войтовська Оксана Миколаївна.

Посада: доцент кафедри освіти дорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Освіта:
01/09/1988 – 30/06/1993 – навчання в Київському державному педагогічному інституті імені М.П. Драгоманова. Отримала спеціальність – вчитель географії та біології.
01/11/2010 – 10/31/2013 – навчання в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова. Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 –  теорія і методика професійної освіти. Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна діагностика професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення біологічних дисциплін».
З 01/10/2017 дотепер – навчання в докторантурі НПУ імені М.П. Драгоманова. Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади професійного розвитку учителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти».

Сфера академічних інтересів включає в себе: питання професійного розвитку учителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти на Україні і за кордоном, медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, підвищення кваліфікації вчителів та неперервна освіта впродовж життя.

 

{slider title="Детальніше" open="false" alias="o-m-voitovska"}

Стажування за кордоном:
12/03/2016  –  25/03/16 –  стажування у «Вищій школі бізнесу» м. Домброва Гурнічі, Польщі. Програма практики включала: проведення лекційних занять з дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» для студентів факультету «Фізіотерапія» на англійській мові; участь в роботі кафедри педагогіки, участь у роботі міжнародного відділу; участь в лекціях, які проводились на «Фестивалі науки».
21.03.2016 р. приймала участь у майстер-класах: «Сучасні методи дистанційного навчання», які проходили у «Вищій школі бізнесу» у м. Домброва Гурнічі. Маю сертифікат: «Modern methods of distance learning».
Досвід роботи:
01/10/2017 – дотепер – доцент кафедри освіти дорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
01/09/2015 – 30/09/2017 – доцент кафедри освіти дорослих факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
11/2013 – 08/2015 – старший викладач кафедри освіти дорослих Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
09/2012 – 10/2013 – старший викладач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін Інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету  імені  М.П. Драгоманова.   
01/ 09/2010 – 09/2012 – викладач  кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін Інституту фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету  імені  М.П. Драгоманова.
01/12/2009 – 30/08/2010 – завідувач лабораторією методики трудового навчання і креслення науково-методичного центру підготовки вчителів технологій і професійного навчання.
03/11/1997 – 02/02/2004 – менеджер у виробничо-комерційному приватному підприємстві «Борисфенполіграфсервіс».
01/12/1995 – 30/09/1997 – старший лаборант кафедри фізіології людини природничо-географічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова.
15/09/1993 – 01/12/1995 – керівник гуртків Українського Державного Еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді, м. Київ.                                                                  

Наукові праці та публікації:
На сьогоднішній день є автором понад 45 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 3 збірників тестових завдань, 1 збірника ситуаційних задач, 3 збірників методичних рекомендацій, навчальний план, освітньо-професійна програма, пояснювальна записка підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціалізацій фізичне виховання, тренерська діяльність за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 30 статей у наукових фахових виданнях з педагогіки України і закордонних наукометричних виданнях, 14 статей у збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій.
Знання мови:
Англійська:    upper-іntermidiate (B2);
Польська:              upper-іntermidiate (B2).                                           
Захоплення: фітнес, плавання.
Контакти: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

{/sliders}

marchenkoПрізвище, ім'я, по батькові: Марченко Наталія Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри освіти дорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Вчена ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук.

Освіта:
У 2011 році закінчила Інститут української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури; бібліотекознавця.

У 2016 р. захистила дисертацію на тему: «Науково-педагогічна та громадська діяльність А.Г. Погрібного (1960 – 2007 рр.)» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Наукові зацікавлення: тенденції та закономірності розвитку української освіти ХХ-ХХІ ст., креативна складова освіти дорослих, бібліотечна справа.

   
© Кафедра освіти дорослих